Cumhuriyet Mah. Tekkeköy / SAMSUN

T. +90 362 256 23 30

F. +90 362 256 04 99